Home

Bwch-yn-Uchaf

Maes Carafanau a Gwersylla / Touring Caravan & Camping Site

 

Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7DD Tel: 01678 540983 Mob: 07483 374812

Croeso / Welcome

 

Bwch-yn Uchaf Caravan and Camping Site is situated within Snowdonia National Park at the foot of the beautiful Aran and Arenig mountain range a mile from Llyn Tegid.

The site is on the edge of the picturesque village of Llanuwchllyn, which enjoys panoramic views of stunning scenery and is an ideal base to explore the areas many attractions including scenic walks (some of which start straight from the park).

The shallow sparklingly clear river Twrch runs alongside the entire length of our park (fishing is free to our guests) and is extremely popular with guests of all ages. Also adjacent to the site is the Llanuwchllyn Narrow Gauge Railway Station with its open carriage journeys along the lake. A great way to fully appreciate the stunning scenery the area has to offer.

The site has a toilet shower and laundry block that includes disabled facilities

The site is made up of two defined areas:-

The first is a 3/4 acre Camping & Caravanning Club certificate site with 10 hook-up points. The pitches are level and partly sheltered, 7 of these are hard standing.

For campers wanting even more space and privacy the natural landscape breaks the site into several smaller areas (without hook-up) some adjacent to the river with an unobstructed view of the freshwater river. All pitches are level and most are partially sheltered.

There are 3 hardstanding hook-up pitches and a further 4 hardstanding pitches adjacent to the river. There are additional toilet and water point facilities in this area. Fires are permitted subject to conditions in non hookup areas.

Our spacious campsite offers guests several acres to explore, play games or to simply walk the dog (dogs are welcome). Pitches can be chosen on arrival (specific requests are catered for whenever possible).

Mae'r safle carafanau a gwersylla Bwch-yn Uchaf wedi ei leoli o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri wrth droed yr Aran a'r Arenig a milltir o Lyn Tegid.

Mae’r safle ar gyrion pentref Llanuwchllyn sydd â golygfeydd panoramig arbennig ac yn leoliad delfrydol i ymweld â nifer o atyniadau ynghyd â theithiau cerdded godidog (rhai ohonynt yn dechrau yn syth o'r safle).

Mae'r afon Twrch yn rhedeg ochr yn ochr â’r safle (mae pysgota yn rhad ac am ddim i'n gwesteion) ac yn hynod o boblogaidd gyda gwesteion o bob oed. Yn agos i'r safle mae Gorsaf Rheilffordd Gul Llanuchllyn gyda'i teithiau cerbyd agored sydd yn teithio ar hyd ochr y llyn. Dyma ffordd wych i werthfawrogi y golygfeydd syfrdanol sydd gan yr ardal i'w gynnig.

O fewn y safle ceir bloc toiledau / cawod a golchi dillad, sy'n cynnwys cyfleusterau i'r anabl.

Mae’r maes carafanau a gwersylla yn cynnwys dwy ardal benodol: -

Yn gyntaf ceir ardal 3/4 erw wedi ei drwyddedu gan y Clwb Gwersylla a Charafanio. Ceir 10 pwynt trydan yn yr ardal hon. Mae'r safleoedd yn wastad ac yn rhannol gysgodol, mae 7 ohonynt gyda llawr caled.

Yn ail ceir lleoliad ar gyfer gwersyllwyr sydd am fwy o le a phreifatrwydd. Ceir nifer o ardaloedd llai (heb gyflenwad trydan)gyda rhai safleoedd wrth ymyl yr afon gyda golygfa ddi-rwystr o'r afon. Mae’r safleoedd i gyd yn wastad ac mae'r rhan fwyaf yn cael eu gwarchod yn rhannol.

Ceir hefyd 3 safleoedd llawr caled (gyda trydan) ynghyd â 4 safle llawr caled (heb drydan) wrth ymyl yr afon. Mae cyfleusterau toiled a phwynt dŵr ychwanegol yn yr ardal hon. Caniateir i chi gael gwneud tân bychan (yn unol ag amodau mewn meysydd ble nad oes cyflenwad trydan).

Mae ein safle gwersylla yn cynnig nifer o erwau i’n gwesteion archwilio, chwarae gemau neu gerdded y ci (mae croeso i gŵn). Gellir dewis eich safle ar ôl cyrraedd (gellir wneud cais am safle ac ymdrechir i gadw safle os yw’n yn ymarferol bosib).

Bwch-yn-Uchaf 2016