Home

Bwch-yn-Uchaf

Maes Carafanau a Gwersylla / Touring Caravan & Camping Site


Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7DD  Tel: 01678 540983

Croeso / Welcome


Bwch-yn Uchaf Caravan and Camping Site is situated within Snowdonia National Park at the foot of the beautiful Aran and Arenig mountain range a mile from Llyn Tegid.

The site is on the edge of the picturesque village of Llanuwchllyn, which enjoys panoramic views of stunning scenery and is an ideal base to explore the areas many attractions including scenic walks (some of which start straight from the park).

The shallow sparklingly clear river Twrch runs alongside the entire length of our park (fishing is free to our guests) and is extremely popular with guests of all ages. Also adjacent to the site is the  Llanuwchllyn Narrow Gauge Railway Station with its open carriage journeys along the lake. A great way to fully appreciate the stunning scenery the area has to offer.


Mae'r safle carafanau a gwersylla Bwch-yn Uchaf wedi ei leoli o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri wrth droed yr Aran a'r Arenig a milltir o Lyn Tegid.

Mae’r safle ar gyrion pentref Llanuwchllyn sydd â golygfeydd panoramig arbennig. Mae'n leoliad delfrydol i ymweld â nifer o atyniadau ynghyd â theithiau cerdded godidog (rhai ohonynt yn dechrau yn syth o'r safle).

Mae'r afon Twrch yn rhedeg ochr yn ochr â’r safle (mae pysgota yn rhad ac am ddim i'n gwesteion) ac yn hynod o boblogaidd gyda gwesteion o bob oed. Yn agos i'r safle mae Gorsaf Rheilffordd Gul Llanuchllyn gyda'u cerbydau agored sydd yn teithio ar hyd ochr y llyn. Dyma ffordd wych i werthfawrogi y golygfeydd syfrdanol sydd gan yr ardal i'w gynnig.Mae'r safle carafanau a gwersylla Bwch-yn Uchaf wedi ei leoli o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri wrth droed yr Aran a'r Arenig a milltir o Lyn Tegid.

Mae’r safle ar gyrion pentref Llanuwchllyn sydd â golygfeydd panoramig arbennig. Mae'n leoliad delfrydol i ymweld â nifer o atyniadau ynghyd â theithiau cerdded godidog (rhai ohonynt yn dechrau yn syth o'r safle).

Mae'r afon Twrch yn rhedeg ochr yn ochr â’r safle (mae pysgota yn rhad ac am ddim i'n gwesteion) ac yn hynod o boblogaidd gyda gwesteion o bob oed. Yn agos i'r safle mae Gorsaf Rheilffordd Gul Llanuchllyn gyda'u cerbydau agored sydd yn teithio ar hyd ochr y llyn. Dyma ffordd wych i werthfawrogi y golygfeydd syfrdanol sydd gan yr ardal i'w gynnig.


Bwch-yn-Uchaf  2018